superial

Tento okenný systém sa vyznačuje zosilenou tepelnou izoláciou. Patrí podľa materialovej normy DIN 4108 do najkvalitnejšej skupiny 1,0 wg. Šírka okenných rámov je 75mm, šírka okenných krídel 84mm. Hrúbka používaných sklenných výplní sa pohybuje od 14 do 61mm.Tento systém vyhovuje náročnejším požiadavkám zákazníkov hlavne pre svoje tepelné a akustické vlastnosti a jeho popularita týmto stále rastie aj na Slovensku.

Profilový systém
ALIPLAST Superial
konštrukčná hĺbka 75 mm rám, 84 mm krídlo
systém s prerušeným tepelným mostom
vhodný do exteriéru
Zasklenie
hrúbka skla (izolačného dvojskla, či trojskla) 14 – 61 mm
koeficient prestupu tepla – v závislosti od použitého skla – do U=0,5W/m2
teplý rámik Swisspacer – voliteľný
Kovanie
Trend – obvodové, bezpečnostné
s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach
Tesnenie
EPDM, šedé alebo čierne, vymeniteľné
celoobvodové

POUŽITIE
– pevné steny, okná dvere
– okná : otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, sklopno-posuvné
– dvere : ováravé dnu,jednokrídlové,dvojkrídlové,so svetlíkmi