Žalúzie

Podľa želania zákazníka sú k dispozícii rôzne druhy žalúzii, tak ako: interfix paličková, venus štandard paličkový (vhodný na oblý profil), venus retiazkové tienené, retiazkové celotienené.